Výtěžek se použije na zkvalitnění a rozšíření poskytovaných sociálních a zdravotnických služeb na Břeclavsku.

Podpoří domácí hospicovou péči a humanitární pomoc v zahraničí. Pomůže lidem v nouzi, kteří žijí pod hranicí důstojného života.

Oblastní charita Břeclav děkuje všem, kteří vlídně přijali koledníky a přispěli do jejich pokladniček.

Poděkování také patří téměř stovce dobrovolníků, kteří koledování a organizaci sbírky věnovali nezištně svůj čas a síly.

Město Lanžhot