Ne každý kout je ale posekaný stejně. „Téměř vždy zůstávají některé plochy (v pásech nebo mozaikovitě) nepokosené, aby se zde mohly ukrýt a vyvíjet organizmy, které vyšší trávu potřebují," vysvětluje CHKO.

Prostor tak dostává i umělecká tvorba pracovníků, jako je právě tento příklad, kdy se jim na louce podařilo vysekat známou Věstonickou venuši.