Série čtrnácti kapliček nebo jiných zastavení s obrazy či plastikami připomínajícími jednotlivé okamžiky pašijového příběhu od Ježíšova odsouzení přes bičování, korunování trním a pády pod křížem až po ukřižování na Golgotě lemují mnoho cest v naší zemi od barokní doby. Zřejmě nejstarší je ta mikulovská vedoucí z okraje města na Svatý kopeček od roku 1623, kdy ji nechal postavit František kardinál Ditrichštejn. Křesťané se k pobožnostem křížové cesty scházejí nejčastěji v postní době před Velikonoci a ve velikonočním Svatém týdnu.

Jednu z nejnověji postavených křížových cest najdou k velikonočnímu zamyšlení nebo jarní procházce výletníci a poutníci v Popicích na Břeclavsku v malebném a jarem dýchajícím kraji pod Pálavou. Cestu tvořenou čtrnácti střídmě a působivě upravenými mramorovými kameny nechali ve svých vinicích postavit manželé Žídkovi z Popic. Výtvarnou podobu navrhla výtvarnice Jaroslava Sojneková, jednotlivá díla pak vytvořili sochař Václav Kyselka a výtvarník Jan Sojnek. Jednotlivá zastavení doprovází krátké texty básníka Jindřich Zogaty.

V září 2020 požehnal nově postavenou cestu Mons. Jiří Mikulášek. Je volně přístupná a začíná ve vinicích severovýchodně od centra obce nedaleko fotovoltaické elektrárny. Ke křížové cestě odbočuje cesta u žluté klasicistní poklony.