Ve hře je Kapka naděje, Dětské centrum Jihlava a Nadační fond Josefa Zimovčáka.

Cílem projektu je darovat peníze těm, kteří to nejvíce potřebují. Nominaci celkem 9 projektů a následné hlasování o třech finalistech provedli přímo zaměstnanci a kurýři české pobočky GLS. Do hlasování veřejnosti poslali s nejvíce hlasy nadační fond Kapka Naděje, který pomáhá dětským pacientům s poruchou krvetvorby, nádorovými onemocněními a těm, jejichž léčba vyžaduje transplantaci kostní dřeně. „Našim cílem je zlepšovat vybavenost českých nemocnic a zároveň přispívat ke zlepšení psychické pohody u léčených dětí a jejich rodičů. Velice si vážíme, že kurýři GLS ocenili práci zrovna naší nadace,“ uvádí Jan Fischer, ředitel nadačního fondu. Dále Dětské centrum Jihlava, jenž poskytuje péči dětem od narození do tří let věku a sportovní projekt na podporu onkologicky nemocných dětí Na kole dětem.

„Našim dětem se snažíme zajistit podobný standard jako v běžných rodinách, což je spojeno se značnými finančními náklady. Sponzorský dar od GLS nás potěší a pomůže nám udržet kvalitu péče o děti “ říká Ivana Ryglová z Dětského centra Jihlava.

„S GLS jsme v minulosti již spolupracovali a v loňském roce jsme naši Cyklotour dokonce propojili s ekologickou výzvou Do práce na kole, jejíž je GLS generálním partnerem, a oslovili tak nejen zájemce o ekologickou dopravu, ale i lidi, kteří chtějí pomáhat těm méně šťastným,“ doplňuje Josef Zimovčák.

Celková darovaná částka 100 000 Kč bude rozdělena procentuálním podílem dle počtu hlasů veřejnosti mezi tyto tři nominované finalisty. „Společnost GLS dlouhodobě pomáhá těm, kteří to nejvíce potřebují. Od roku 2015 například podporujeme studium Alexe S. z plzeňského dětského domova, před Vánoci vždy zdarma rozvážíme dárky pro děti z dětských domovů, nebo jsme se podíleli na pořízení speciálních automobilů pro několik charitativních organizací. Myslíme si, že důstojné oslavy lze udělat i skromně a ušetřenou částku věnovat potřebným. Proto jsme oslovili naše zaměstnance a kurýry, aby sami vybrali, kterou instituci bychom měli obdarovat,“ komentuje charitativní projekt k 15. výročí Pavel Včela, ředitel společnosti GLS Česká republika.

Veřejnost se může do hlasování zapojit na internetových stránkách pomahame.gls-czech.cz, pro akceptování hlasu je nutné uvést e-mailovou adresu, pomocí níž lze udělit pouze jeden hlas. Hlasování probíhá do 30. září 2020.

MARKÉTA KABUĎOVÁ