Ze Strachotína jsem vyrazil po zelené naučné stezce přes hráz mezi Strachotínským rybníkem a prostředí Věstonickou nádrží Nových Mlýnů, dále až k modré turistické značce, po ní jsem přešel řeky Svratku a Jihlavu ( ještě s odskočením k jejich soutoku ) . Za rozcestím u řeky Jihlavy jsem si z modré několikrát doprava odskočil do zbytků lužního lesa u někdejšího Mušova po lesních cestách, jak jsme tuto trasu objevili loni s mými princeznami. Nakonec jsem po modré dorazil do Pasohlávek. Odsud po chodníku mezi Mušovskou a Věstonickou nádrží a po mostu přes Dyji mezi nimi jsem přešel na druhý břeh, kde jsem odbočil na cyklostezku doleva a vydal se do Dolních Věstonic. Po návštěvě Dolních Věstonic jsem potom přešel po hrázi Věstonické nádrže a mostem na Dyji mezi Věstonickou a Novomlýnskou nádrží až zpět do Strachotína. Nu, slušná vycházka, bez odboček kolem dvaceti kilometrů, leč Pernica samozřejmě naběhal výrazně více.

Jiří Pernica

děkujeme Jiřímu Pernicovi za krásné fotky a pěkný příspěvek