Letošního festivalu Germania subacta  se zúčastnilo na 160 účinkujících. "Bez vás, nadšenců do tohoto historického období, bychom si těžko dokázali představit, jak se oblékali tehdejší lidé, jaké měli u sebe vybavení, jakou nosili bojovníci zbroj, jakou používali taktiku boje, jak jim jejich doprovod připravoval zázemí, vařil jídla, tkal látky, vyráběl keramiku nebo opravoval zbraně a zbroj.Vážíme si práce, kterou děláte," hodnotili pořadatelé letošní ročník. Připomněli, že vystupující jsou skutečně oddáni oživené historii.  "Spolupracujete s archeology, sbíráte informace v odborné literatuře, spousty věcí zkoušíte experimentem, nemalou část své výplaty investujete do vybavení.Věříme, že i v budoucnu nalezneme s mnohými z vás možnosti spolupráce," zdůraznili pořadatelé.

Festival pořádaný o prvním zářijovém víkendu Návštěvnickým střediskem Brána do Římské říše připomíná dobu v druhém století, kdy římské legie pod Pálavou skutečně sídlily a bojovaly. „V letech 172–180 n. l. zde totiž římští legionáři císaře Marca Aurelia postavili pevnost, ze které kontrolovali místní germánské obyvatelstvo z germánského kmene Markomanů a pronikali dál hluboko na nepřátelské území. Tábory římských legií byly zaznamenány až v Olomouci a doposud nejseverněji v Jevíčku. Římská armáda území Markomanů v této době okupovala, a zřejmě jen smrt samotného císaře přerušila plány na jeho trvalé připojení k Římské říši“ doplňuje Balázs Komoróczy, odborník na dobu římskou, tvůrce Návštěvnického centra Mušov – Brána do Římské říše a ředitel Archeologického ústavu Akademie věd v Brně.