Nabídku projektů najdete na webu Evropského centra mládeže Břeclav. Výměny mládeže ERASMUS+ Mládež umožňují skupině mladých lidí od 13 do 30 let vyjet obvykle na týden až čtrnáct dní do zahraničí. Během pobytu se spolu se svými vrstevníky z dalších zemí věnují tématu, které je zajímá, což může být cokoliv od vymýšlení ekologičtějších způsobů života přes uměleckou tvorbu, získávání tipů pro založení vlastního start-upu až po sport. Těžko hledat téma, kterému by se některý z projektů nevěnoval. Účastníci zároveň poznávají jiné kultury, zdokonalují se v cizím jazyce, rozvíjejí své znalosti a dovednosti, a zlepšují tak možnosti svého budoucího uplatnění.

Aktivity jsou prakticky zaměřené a využívají tvoření, diskuse, simulace, rolové hry, brainstorming, práci ve skupině, studijní návštěvy a další metody neformálního vzdělávání. Mladí lidé, ať už jsou studující, nezaměstnaní či pracující, mohou v rámci projektu vycestovat do všech zemí Evropy, na Kavkaz nebo do zemí jižního Středomoří. Velkou výhodou výměn mládeže a tréninkových kurzů ERASMUS+ Mládež je fakt, že účastníci mají z programu plně hrazené ubytování, stravu, aktivity a značnou část cestovních nákladů na cestu tam i zpět.

Evropské centrum mládeže Břeclav navíc mladým lidem pocházejícím z chudých nebo sociálně slabých poměrů nabízí zvláštní finanční podporu. „Všeobecná dostupnost projektů je pro nás prioritou; proto jsme zřídili speciální fond podporující účast ekonomicky znevýhodněné mládeže. Z jeho prostředků budou mladým lidem, kteří splňují kritéria pro podporu z tohoto fondu, zakoupeny letenky na projekt, cestovní pojištění, pas nebo nezbytné občerstvení, pokud uvíznou na delší dobu na letišti nebo nádraží,“ říká projektová koordinátorka mládežnické organizace Jana Parolková.

Jakub Miklín

Evropské centrum mládeže Břeclav