Ve čtvrtek 7. listopadu 2019 vycestovaly děti z Dětského domova Mikulov přímo do Olomouce. Jejich nastudování Malé indiánské pohádky, se kterou zvítězily v krajské přehlídce Nejmilejšího koncertu v dubnu 2019, zaujalo autory projektu Kukátko pro Edu natolik, že pozvali interprety pohádky do Pevnosti poznání v Olomouci, aby zahráli příběh o dvou rozhádaných indiánských kmenech veřejnosti.

V hledišti sedělo okolo sta dětí mateřských škol a mladšího školního věku, aby se se svými učitelkami inspirovaly příkladem z Mikulova, jak lze projekt uchopit, užít si nácvik a následně vystupovat a působit radost svému okolí.

Boleradičtí uctili válečné veterány
Boleradičtí uctili válečné veterány

Během vystoupení vznikl prostor i pro otázky z publika. Na dotaz, kde přišli herci ke svým krásným kostýmům, mohla teta z dětského domova zmínit i pomoc koordinátorky projektu Začni správně Marcelu Dytkovou a podporu ArteFondu Jiřího Mádla, který finančně zaštítil celý projekt. Díky této podpoře si indiáni zabubnovali na bubínky, na scéně stála dvě krásná teepee a indiáni obou kmenů byli oblečeni do kostýmů, které diváky tak zaujaly. Děti z mikulovského dětského domova vystoupily se svým programem i v domově pro seniory v Břeclavi a chystají se na vystoupení pro seniory v Dobrém poli.

ArteFond Jiřího Mádla je určen na rozvoj umělecky nadaných dětí z dětských domovů a pěstounských rodin. Cílem je rozvoj mladých talentů, jejich odborné vedení a podpora ve studiu uměleckých škol, ale i v zájmové činnosti, ať už jde o herectví, hudbu, tanec, fotografii a samozřejmě filmové profese a multimédia. Konto ArteFondu spravuje obecně prospěšná společnost yourchance. Projekt Začni správně společnosti yourchance pomáhá mladým lidem z dětského domova nebo pěstounské péče, aby se po odchodu osamostatnili a byli schopni žít plnohodnotný život.

Markéta Židlická