Poněvadž dětské folklorní soubory se v době pandémie nescházely a chlapci nemohli trénovat, byla účast slabší než v minulosti. Zúčastnilo se celkem devět chlapců a to čtyři v nejmladší kategorii do 9 let, jeden v kategorii do 12 let a čtyři v kategorii do 15 let. Verbíře doprovázela Starobřeclavská cimbálová muzika pod vedením Veroniky Svačinové a výkony verbířů hodnotila odborná porota ve složení: předseda Martin Kobzík z Týnce, členové Josef Létal z Hrušek, Jan Huňař ze Staré Břeclavi, Marek Salay z Břeclavi-Poštorné a René Zhříval z Josefova.

Soutěžící chlapce i diváky pozdravila starostka obce Hana Zoubková, předseda Regionu Podluží Vojtěch Pospíšil a pak už moderátor Jaroslav Švach pozval na jeviště všechny verbíře, aby se rozpohybovali společným verbuňkem. Následovala soutěž jednotlivců, kde porota hodnotila předzpěv, válaný verbuňk, rychlý verbuňk a krojovou čistotu.

V nejmladší kategorii zvítězil osmiletý Ondřej Novák z Hlohovce, druhý byl osmiletý Jakub Juráš z Břeclavi a třetí šestiletý Martin Kapitán z Břeclavi Poštorné. Cenu starostky získal pětiletý Martin Drobilič z Hlohovce. Ve druhé kategorii získal první místo desetiletý Sebastián Herzán ze Starého Poddvorova. Nejstarší kategorii vyhrál třináctiletý Štěpán Bařina ze Starého Poddvorova a k tomu ještě cenu předsedy regionu, druhý byl patnáctiletý Matěj Ivančic ze Staré Břeclavi a třetí třináctiletý Dominik Herzán ze Starého Poddvorova. Cenu starostky získal čtrnáctiletý Vít Přibil z Dolních Bojanovic. Verbíři z DFS Kordulka ze Starého Poddvorova získali cenu za hromadný verbuňk.

Jaroslav Švach