Od poledne až do brzkého večera bylo letos o o první neděli adventní na valtickém náměstí živo. Už v poledne otevřel své stánky jarmark se zajímavým zbožím i krásnými výrobky lidových řemesel, chutným občerstvením a samozřejmě i vínem. Během odpoledne vystoupily cimbálové muziky Valtičánek, Otazník a Osminka, zazpívaly děti ze školky, vystoupil Valtický Modrásek a Výběr z bobulí. Navečer pak poprvé zasvítil vánoční strom.