Za 100 let se ve škole vystřídaly tisíce žáků a stovky učitelů. Každý rok ze školy odcházeli absolventi a do školních lavic usedali noví studenti. Dá se však říci, že škola nezestárla, protože její studenti jsou stále stejně mladí jako jejich předchůdci a stále plni očekávání, co nového jim škola přinese. Jen bývalí učitelé a absolventi stárnou a zůstávají jen vzpomínky.

Za celou dobu své existence škola vzdělávala, vychovávala a také se v průběhu doby měnila. Měnila nejen své názvy, ale také osnovy, pedagogický sbor, budovy i obory. Ale ten původní – zemědělský obor – stále zůstává. Zůstává i v dnešní době, která zemědělství příliš nepřeje.  Ale ta naše, i když i u nás jsou nové obory, si jako jedna z mála zemědělský obor zachovala. Je potěšující vidět, jak do prvních ročníků oboru agropodnikání přicházejí další generace z rodin našich bývalých studentů.  Svědčí to o tom, že škola si zachovala svoji vysokou odbornost a úroveň, ale také, že se vždy snažila být „rodinnou školou“, která chtěla být ke svým studentům vstřícná a přátelská. Je milé poslouchat na srazech absolventů, jak s nadšením vzpomínají na krásné čtyři roky, které na škole prožili, a co dobrého jim do života škola dala. Dnes škola vyučuje další studijní obory- obchodní akademie, informační technologie a v neposlední řadě obor nábytkářství.

Naše  škola připravila pro tento významný rok řadu akcí, výstav, shromáždění, soutěží a v neposlední řadě tištěný Almanach, který bude k dispozici ve škole.   Jak nám to současná situace dovolí budeme vás průběžně informovat a zvát na jednotlivé akce a shromáždění do naší školy. 

Městská střední odborná škola, Klobouky u Brna