V pátek 4. 12. navštívili každou třídu Mikuláš s anděly a čertem. Čert měl ve své pekelné knize přehled o všech prohřešcích a zlobidlech, andělé pak za hezkou básničku rozdávali sladkou odměnu. Radost žáků byla znát a dobrou náladu jsme měli všichni.

Jaroslava Tesařová

ředitelka ZŠ Velké Němčice