Někdejší liechtensteinský a později dietrichsteinský zámek tvoří nepřehlédnutelnou dominantu Mikulova. Návštěvníkům je otevřený v červnu denně kromě pondělí, v hlavní sezoně denně.

Turisty nejvyhledávanějším místem ve městě je Svatý kopeček. Na jeho vrchol až k poutní kapli svatého Šebestiána, zvonici a Božímu hrobu vede výletníky křížová cesta.