Malebné kroje, veselá chasa, zábava a pěkné nápady na závěrečná překvapení. Moravský Žižkov si zkrátka hody uměl opět užít. A i když tradiční zavádku narušil déšť, chasa nakonec pokračovala ve veselí v sále. A druhý den veselí opět pokračovalo venku až do večernich hodin, kdy chasa předvedla oblíbené překvapení.