S velkou slávou a požehnáním vyrazili koledníci do ulic města Lanžhot a my jsme s vděčností přijali pozvání od letité organizátorky paní Uhrové být společně s nimi u toho, i s naším panem ředitelem Josefem Gajdošem. Touto cestou děkujeme nejenom paní Uhrové, ale především panu faráři P. Robertu Prodělalovi, který všem koledníkům na jejich cestu s otevřeným srdcem požehnal. Děkujeme všem , malým i velkým králům, všem dobrovolníkům a také skautskému oddílu Bantuové a městu Lanžhot. Podpořit tuto krásnou akci přišla také paní místostarostka Petra Říhová.  Vážíme si podpory všech, kteří dnes otevřou kolednikům své domovy a podpoří tak dobrým skutkem

Tříkráloví koledníci vyrazili na obchůzku i v Morkůvkách.
S písničkou na koledu. Tříkrálovou sbírku podpořili i lidé v Morkůvkách

Požehnání a dobré skutky se vydali rozdávat také koledníci z Velkých Pavlovic. Jejich pouť začala ráno v kostele, kde jim požehnal pan farář Marek Slatinský, za což mu moc děkujeme.

Zdroj: se svolením Oblastní charity Břeclav

Naši milí králové, z celého srdce vám přejeme, ať vaše koledování těší nejen druhé, ale i vás a vaše nejbližší a vnese do vašich životů hodně radosti.  Moc děkujeme také organizátorce, paní Stanislavě Bílkové a městu Velké Pavlovice za veškerou podporu.

 

První lednovou sobotu vyrazili koledníci s kasičkami také ma obchůzku Šakvicemi.
Koruny, kasičky a čaj. Šakvické děti vyrazily na tříkrálové koledování

Na žehnání všem tříkrálovým koledníkům jsme se byli podívat i s panem ředitelem naší Charity také v Hustopečích. Pan děkan Jan Nekuda, hlavní organizátor Tříkrálové sbírky v tomto městě, vítal vřele nejenom všechny koledníky, ale také nás, za což bychom mu chtěli z celého srdce poděkovat. Poděkování patří také městu Hustopeče za jejich podporu a propagaci. V neposlední řadě děkujeme všem koledníkům, kteří dnes vyrazili s úsměvem do ulic.

 

Boží požehnání, radost a tříkrálová koleda naplnily také kostel sv. Václava v Břeclavi. Římskokatolická farnost Břeclav dnes uspořádala dětskou mši svatou, součástí které byl také tříkrálový průvod a kterou jsme navštívili s panem ředitelem Oblastní charity Břeclav Josefem Gajdošem. Z celého srdce vám všem děkujeme, že nám pomáháte udržovat tříkrálovou tradici živou. Panu faráři P. Römerovi děkujeme, že malým králům požehnal. Farníkům i mládeži za veškerou podporu a také všem dárcům, díky kterým můžeme i nadále pomáhat všem potřebným.

Poštorenská chasa si užila Śtěpánskou koledu.
Na Štěpána není pána. Poštorenská chasa vyrazila na koledu a volila stárky

V Moravském Žižkově organizuje Tříkrálovou sbírku paní učitelka Iva Sovová. Tříkrálová tradice je tu už mnoho let velmi oblíbená.  Koledovat tu chodí žáci osmé a deváté třídy, které to moc baví. Originálně nazdobené koruny jim vyrobili jejich spolužáci ze základní školy. Jak paní učitelce Ivě Sovové, tak všem místním králům a královnám srdečně děkujeme, že do zdejších domácností přinášejí radost a že nový rok začínají dobrými skutky.

Oblastní charita Břeclav