Program slavnostního otevření školy začal v 15 hodin. Z řad veřejnosti, zejména obyvatel obce, se ho v průběhu celého odpoledne zúčastnilo více než 500 lidí. Komentování prostor se ujali žáci 9. ročníku, kteří byli s projektem dopředu seznámeni a v každé odborné učebně prezentovali přítomným návštěvníkům k čemu bude daná třída sloužit. V prostorách jednotlivých místností pro družinu pak na projektorech běžela videa z průběhu výstavby a dále prezentace zahrnující důležitá fakta o průběhu celého projektu i samotné realizaci stavby.

Příprava na Velikonoční pondělí. Na Břeclavsku koledníci pletli pomlázky
Příprava na Velikonoční pondělí. Koledníci na Břeclavsku pletli pomlázky

Projekt nové přístavby zahájilo již minulé vedení obce s tím, že se neustále zvyšují prostorové nároky a stávající kapacita ZŠ je nedostatečná. Samotnou stavbu dělníci zahájili v září 2021 a během ní překonali veškeré nástrahy. Díky maximálnímu nasazení se zúčastněným podařilo stavbu dokončit a předat v řádném termínu 17. února 2023. Konečná cena díla u samotné stavby je téměř 93,5 mil. Kč.