Na pódiu před radnicí vystupují děti z místní školy i dospělí a aby nebylo přihlížejícím zima jsou organizátoři připraveni nalévat i horký čaj nebo svařené víno. „Tradici už držíme více jak patnáct let a pomáhají nám v tom místní muzikanti i chrámový sbor. Jsme rádi že vzniká o Vánocích taková pospolitost lidí, kteří navodí vánoční atmosféru“, vzpomíná Jan Koráb, moderátor a jeden z účastníků všech Zpívání.

„Nejvíc nás potěší, když se diváci připojí a zpívají koledy společně s námi. Na tom letošním setkání jsme navíc uspořádali sbírku na nové srdce zvonu místního kostela. Vynesla více jak čtyři tisíce korun a všem dárcům za to děkujeme“, dodal Koráb.

Po ukončení se mohli zájemci jít ještě podívat na betlém místního řezbáře Antonína Krmíčka nově vystaveného na radnici.

Jiří Janda