Největší kapr, který se dětem podařilo ulovit měl 58 cm. K dispozici byl dětem i skákací hrad a malé občerstvení v podobě grilovaných specialit. K příjemnému posezení u nového rybníku přispěla i děvčata z folklorního dívčího pěveckého sboru Šohajenky pod vedením Marka Hojače.

Všichni malí rybáři byli odměněni z rukou paní starostky Vlasty Mokré. První tři dostali krásné poháry a dalších třicet bylo odměněno medailemi. Všechny přítomné děti si pak odnesly i věcný dar, které do soutěže věnovali podnikatelé i soukromé osoby. Děti si mohly vyzkoušet i střelbu ze vzduchovky, kterou připravili členové SDH Násedlovice. Nechyběla ani malá ochutnávka vín od místních vinařů. Velké poděkování patří všem, kteří se zasloužili o toto krásné sobotní odpoledne.

Revitalizace místního rybníku byla financována jak z dotace Ministerstva zemědělství ve výši 2.867.446,- Kč, tak z vlastních zdrojů obce ve výši 1.437.446,- Kč. Celá akce byla realizována v období 2019 – 2020.

Hana Bravencová