A přece se najdou školy, kde se těmto činnostem v rámci pracovního vyučování věnují. Jednou z nich je Základní a praktická škola v Hustopečích, kam dochází žáci s různým stupněm mentálního postižení, autismem či kombinovaným postižení.

O to těžší a důležitější je naučit tyto žáky všemu, co budou v životě potřebovat. K tomu kromě  čtení, psaní a počítání patří i praktické dovednosti. Škola v Hustopečích učí své žáky pracovat na zahradě, v dílně,  učí je připravovat pokrmy a pečovat o domácnost. A právě v posledně jmenované oblasti se žáci učí, mimo jiné, i základům šití. A to jak ručnímu šití, tak šití na šicím stroji.

Škola už dlouhá léta disponuje několika elektrickými šicími stroji, které nechala odborně seřídit, popřípadě opravit, aby mohli začít s nácvikem šití. Zpočátku se chlapci i děvčata ostýchali a nastalou situaci většinou komentovali slovy „já se toho bojím nebo co mě ten stroj udělá?“.

Nejdříve se s šicím strojem seznamovali - jak správně šlapat na pedál, kde je patka, zpětný chod, jak navléknout nit apod. Poté přešli k samotnému nácviku šití, zprvu na listu papíru a pak na kousku látky. Po několika hodinách strávených u šicích strojů se jim podařilo ušít velké pytlíky, do nichž každoročně sbírají různé léčivé byliny nebo šípků.

Žáci byli sami překvapeni, co dokáží a měli opravdovou radost ze svých výrobků.

Práce pedagogů není snadná, o to větší má smysl a o to větší radost pak mají, když ví, že se jejich žáci v životě i v zaměstnání uplatní.

Aleš Pavlů,Eva Fröhlichová

Základní škola a praktická škola Hustopeče