Hlohovecká chasa o svůj oblíbený ples přišla už podruhé. "Zatím není nic jistého, ale pokud by to bylo možné, zvažujeme, že bychom ples uspořádali později, zřejmě někdy před Velikonocemi, bude ale záležet, co v té době bude možné," uvažoval starosta Hlohovce Jaroslav Hajda. Jak dodal, chasa už si alespoň zvolila letošní stárky. "V mnoha obcích v okolí je zavedeným zvykem, že si chasa stárky volí na Štěpána, proto už si naše chasa stárky zvolila také a na ples, kde se obvvykle konala oficiální volba, čekat nemusela," dodal starosta.