Zámek Lednice a jeho rybníky, jsou velkým turistickým lákadlem v našem regionu. V uplynulém roce nabídly pohled naprosto netradiční. Po vice než 200 letech, soustava rybníku obnažila svá dna těžké technice, která tak mohla zahájit jejich čištění od staletých nánosů bahna. Současně přišla na řadu i oprava hrází rybníků.  Odstraněné bahno posloužilo na zpevnění hrází u nové Dyje, na obnovu břehů a ostrovů 
rybníka poškozených erozí, část zůstanala rozhrnutá na dně pro zachování biologické  rovnováhy ve vodě. Vytvořené pobřežní oblasti s mělkou vodou pro svůj růst využívají vodní rostliny a vodní živočichové. Rybníky jsou také hlubší o téměř půl metru.

Miloš Rufer, jr.