Situace se měla asi tak. V tom městě, kde bylo všechno obyčejné, stálo docela neobyčejné vlakové nádraží. S počtem odbavených cestujících za den bylo na 15. místě z celkového počtu 2.832 železničních stanic v zemi. A to nádraží se zrovna za 70 milionů korun opravovalo (budova), kolejový spodek a svršek se opravoval před deseti lety za 2 miliardy korun. Takové nádraží potřebuje dobře provedené dopravní napojení. Není divu, že hned vedle kolejí stojí nové autobusové nádraží, přestěhované, aby bylo blíž. Stojany pro kola, ba i cyklověž, široký přístupový chodník a o něco dál je parkoviště typu zaparkuj a jeď na bývalém autobusovém nádraží. Pro dlouhodobé stání. Před samotnou nádražní budovou pak stojí parkoviště, které by se dalo označit jako K+R, (z anglického Kiss and Ride, česky Polib a jeď, evidovaná jako Česká dopravní značka IP 13e Parkoviště K+R zavedená od 14. 9. 2010, určené pro krátkodobé stání a přestupy).

Světe div se, radní na radnici došli k tomu, že když budou mít nově opravenou nádražní budovu v pseudo romantickém stylu, tak i prostor před budovou bude podobně laděný, tedy třeba park. Na starých pohlednicích je totiž, jak se lidé před budovou procházejí. Což bylo asi tím, že v roce 1850 žádná auta nebyla. Rozhodlo se tedy, že kromě taxi a invalidů se celá plocha parkoviště K+R zruší. Co na to asi budou říkat cestující ze spádového okolí? To je jedno, protože MY v našem městě chceme park, aby každý při příjezdu viděl, jaké to tady máme pěkné, když jsme obklopeni územím zapsaném na seznam světového kulturního dědictví. Ono totiž turisti jsou v tom městě vždy důležitější, než místní obyvatelé, kteří se přepravují do práce, do školy, na dovolenou a jinam. Stěžovat si pak na špatné přestupy mohou lidé třeba u objednatele dopravy KÚ JMK, nebo u společnosti ČD, že to s tím městem špatně domluvili. Jinde parkovat nepůjde, protože parkoviště pro poštu bude plné, ve všech okolních ulicích je zákaz zastavení, nebo rezidenční zóny. Kolem a kolem, nových parkovišť na sídlištích, na autobusáku a u nemocnice bylo už dost a dopravní uzel žádné nepotřebuje.

Není to snadné dědictví po předchozím vedení radnice, kde si objednávali dokumentaci, jak se jim zachtělo. A nové radnici se nové stavební povolení zařizovat taky moc nechce. Navíc noví radní mají rádi více zeleň, takže vše je, jak se patří.

Také s novým heslem v tempu doby se z městského úřadu hlásá, že nyní se bude na vše dělat průzkum a studie. A proto se hned bez předchozích kroků objednala projektová dokumentace zkapacitnění parkovacích míst na ulici 28. října. Nevyhovující chodníky, zeleň, šířkové poměry cyklostezek a parkovací místa nedostačují a tak se budou dělat nové. Jen co by kamenem dohodil od vlakového nádraží. Už v roce 2017 ale přišlo z bašty denního baru spojovaného se současnou stranou z koalice (dříve z opozice), že se jim moc nelíbí, aby přišli o parkovací stání. Světe div se, další šok. Nejdříve je parkovišť a aut všude moc, ale před našimi okny jich chceme mít pohodlně dost! Vždyť zákazníci obchodů a restaurací by to měli moc daleko.

A tak projekční firma nevymyslela nic lepšího, než že parkovací místa na ulici 28. října budou po obou stranách vozovky a kvůli tomu bude nutné posunout chodník, inženýrské sítě a zeď směrem do parku. Co na to vedení města, které bojuje za nové CHKO? Nikde v centru takové oboustranné stání není, ale tady asi aby se lépe vizuálním smogem z aut maskovalo to množství zeleně, se budovat bude. Nemůžu si pomoci, ale obrázky o tom jak by mělo vypadat moderní město na předvolebních letácích vypadaly docela jinak.

Zřejmě však pánům radním a inženýrům nikdo neprozradil, že i tak bude parkovacích míst málo, protože pololegální hliněné parkoviště před hlavní poštou v ulici Břetislavova bylo zrušeno a sami si schválili zrušení parkoviště před nádražím, kde denně odbaví téměř 8.000 přestupů (součet nástupů a výstupů z vlaku) a další tisíce lidí stanicí jen projede.

Za mnoha dálnicemi, velkoměsty a čerpacími stanicemi leží i město Česká Třebová. Toto město je mnohem menší a má mnohem více přestupů. A jak vyřešili stejnou situaci tady? Nic nerušili a nic nestěhovali a i ten park se jim tam vešel. Na povrchu přede dveřmi je autobusové nádraží obklopené parkovou úpravou a pod povrchem se skrývá obrovské parkoviště napojené přímo na podchod pod nádražní budovou. Možná ale radní z radnice našeho města nedohlédnou tak daleko a tak se srovnávají s Hodonínem či Znojmem, kde je význam jejich vlakových nádraží ale mnohem, mnohem, mnohem menší, než toho u nás.

Těžko říct, jak to zmáknou borci s mladým dechem v našem městě. Třeba si ještě kromě místních projektantů a kamarádů s razítkem objednají transparentně odbornou firmu z daleka, jak slíbili, která umí ten lokální průzkum provést a dopadne to ne jen podle dojmů, ale i podle faktů. To však jen tehdy, když budou vůbec vědět, co vlastně chtějí objednat, koncepci, projekt, studii, průzkum, záměr, prognózu, souvislosti…?

Ptáte se, jak se ono město v našem příběhu jmenuje? Ano správně! Byl to Kocourkov, protože nikde jinde něco takového není možné.

PS: Co tak nechat park parkem a parkoviště parkovištěm? Jen v novém provedení. 

Martin Václavík z Břeclavi