Od Dyje k Dunaji či z Podyjí do Wachau to není zas tak daleko. Ať už člověka láká malebná krajina nebo pamětihodnosti, svoje si najde. Podunajské údolí Wachau vedle své krásné krajiny vyniká také jako jedna z významných rakouských vinařských oblastí. Z mnoha pamětihodností lze zmínit třeba zříceninu hradu Dürstein nad Dunajem nedaleko Krems, kde byl držen v zajetí slavný anglický král Richard Lví srdce.

Ten se přes Dolní Rakousy vracel z křížové výpravy a ze zajetí se musel vyplatit vysokým výkupným. Za bránu do Wachau bývá označován klášter v Melku. Benediktini zde klášter, dnes největší v Rakousku, založili na sklonku jedenáctého století, dnešní podobu získal při přestavbách v osmnáctém století.