Tradiční krojované hody v městské části Poštorná započaly v sobotu, odpoledním stavěním hodové máje na Rovnici. Neděli pak zahájila mše svatá a po obědě vyrazil krojovaný průvod od kostela, pro stárky. Prošlo se za kostel, ulicí Gagarinovou, pak přes sídliště ČSA a po ulici Záhumní na dvůr fary, kde se konalo přivítání s panem farářem.

Chasa v Charvátské oslavila tradiční krojované hody.
Krása tradice. Charvátská Nová Ves oslavila svoje krojované hody. Podívejte se

Společně pak překračovali na Rovnici, kde zábava proběhla pod největší poštorenskou májou. A večer se hodovalo a veselilo v místním kulturním domě. K poslechu a tanci zahrála dechová hudba Zlaťulka.

Miloš Rufer, jr.

Ohlédnutí za hody ve Velkých Bílovicích.
Ohlédnutí obrazem: Takhle si chasa užila hody ve Velkých Bílovicích