Trasa vedla přes Podivín, Lednici, Bulhary, Přítluky, Rakvice a Trkmanec zpět do Velkých Bílovic. Během téměř dvouhodinové jízdy jsme udělali zastávku v Bulharech na Staré hospodě. Po cestě stálo u krajnice spoustu diváků, zvláště pak dětí s jiskřičkami v očích, které jsme odměňovali buď hlasitým troubením nebo máváním. Počasí nám vyšlo, všichni si akci naplno užívali a tak mezi motorkami zářícími na slunci bylo vidět spoustu rozzářených tváří. Děkujeme všem zúčastněným i přihlížejícím a těšíme se na další ročník.

Zdroj: Youtube

Organizátoři Jízdy časem