I v zimních dnech je příjemná vycházka z Dolních Věstonic. Stačí  vyrazit  kolem sklepní uličky, kde velká socha Věstonické Venuše připomíná slavný prehistorický nález do vinic za obcí. Kousek dál stojí Pálavský anděl lásky,  vyhledávaná socha. Její tvář prý zachovala podobu v mládí zesnulé ženy. Při další procházce výletníka potěší rozhledy do vinici a do krajiny pod Pálavou.