Na programu akce byla teoretická a praktická část: V dopoledních hodinách se jednalo o prezentaci životního příběhu Karla Hladečka, jeho desetiletého působení v Kolíně z hlediska profesního a zvláště odbojového; stručně jsme informovali také o Hladečkových spolupracovnících. Prezentace byla zakončena představením iniciativy Klubu vojenské historie Pevnost Mikulov, jejímž hlavním cílem je navrácení ostatků Karla Hladečka do vlasti. Přítomným účastníkům byl dále prezentován předobraz publikace, kterou o Hladečkovi připravuje jeho pravnučka. Následně se přistoupilo k části praktické, totiž ke střeleckému závodu. Soutěžilo se ve střelbě na padací gongy a na terče ve vzdálenosti 10-50 m a to za použití revolveru, pistole a opakovací pušky. Tři nejlepší střelci převzali z rukou pořadatelů věcné ceny.

Memoriál byl uspořádán na počest Karla Hladečka, vedoucího kolínské odbojové skupiny Petiční výbor Věrni zůstaneme. Konal se v týdnu, který připadá na 75. výročí popravy Karla Hladečka německými okupanty.

Akce měla za cíl propagaci neznámého hrdiny a představení souvisejícího projektu Klubu vojenské historie Pevnost Mikulov ve spolupráci s ČSOL jednotou Mikulov a ČSBS Břeclav. Oboje se dle mínění pořadatelů podařilo a v přípravě je příští ročník akce.

Helena Novotná, místopředsedkyně Klubu vojenské historie - Pevnost Mikulov