Výročí Podivínští oslavili  druhou sobotu v září. Slavnost zahájila ráno mše v kostele sv. Petra a Pavla. Po ní následovalo setkání s rodáky a obyvateli před radnicí a lidé také mohli nahlédnout do radnice, základní školy, mateřské školy, základní umělecké školy, knihovny, kostela, kaple Cyrilky, židovské kaple a na oba městské hřbitovy. Odpoledne následoval program v areálu spolkového domu. Představily se místní spolky, lidé nakupovali na jarmarku místních výrobců. Večer pak slavnost uzavřela laserová show a koncert.