Krajina jižní Moravy je pro malíře Vojtka celoživotní inspirací, neboť si ji pamatuje ještě z časů, než její část zatopily Novomlýnské nádrže (na obrazech najdeme i oblíbeného ledňáčka, volavku nebo čápa). Je také tradicí, že se křtu zúčastňují významní a známí hosté. Letos přijel Miroslav Karas (nynější ředitel ostravského studia České televize a bývalý zahraniční zpravodaj České televize). Nabitý sál břeclavského kina se mohl také zaposlouchat do nádherných tónů hudby. Na saxofon zahrál skvělé sólo Pavel Hoďa, lidové písně zapěl soubor Břeclavan a nádherné tóny ze strun vykouzlilo duo virtuózů Vladislav Bláha s manželkou Tatsianou Drobysh. 

Zdroj: Youtube

Toho večera, ale přišlo i překvapení. Poprvé bylo veřejnosti představeno Poselství naděje, což je výsledek dvou let práce na pozlacené truhlice, uvnitř které se budou uchovávat písemné vzkazy budoucím generacím. Otevře se za sto let, v roce 2121, kdy si dopisy svých předků přečtou jejích potomci. Těžká truhla má podobu obrovského vejce jako symbol zrození a společnost dělají dva strážci s nápisy „Te hominem esse memento“ [pamatuj, že jsi jen člověk] a „Omnia tempus habent“ [všechno má svůj čas]. 

Poselství má propagovat návrat k lidství (bez nadměrné potřeby agresivity a techniky), Poselství naděje - s nadějí se nám všem lépe žije. Do tohoto obřího vejce se plánuje umístit tisíce vzkazů z celého světa a to i za pomoci ambasád a velvyslanectví. Své myšlenky mohou také zájemci napsat do knihy, která bude tento stokilový projekt doprovázet. Své první vzkazy už truhlice má. 

Zdroj: Youtube


Pan malíř Vojtek svůj vzkaz teprve připravuje, ale své dopisy již vhodili čestní hosté: ředitel České televize Ostrava Miroslav Karas, starosta města Břeclavi Svatopluk Pěček, paní poslankyně Jana Krutáková a starosta Mikulova i senátor Rostislav Koštial. Na tomto významném díle se hodně podílela i celá malířova rodina, paní Jitka Vojtková a dcera Julie, jenž zdědila veliké umělecké nadání a také již sama vystavuje své obrazy…

Miloš Rufer, jr.