Pořad byl rozdělen do tří tematických bloků. V bloku nazvaném "Ostatky" bylo možné se zapojit do oslavy konce masopustu s průvodem masek, tak jak jsou zvyklí ve Velkých Pavlovicích. V bloku "Velikonoce" se představily dětské jarní hry z Moravského Žižkova, velikonoční obchůzka se „šlahačkou“ a zábava z Němčiček, nechyběl ani malý velikonoční košt vína z Velkých Pavlovic. Třetí a časově nejdelší blok nesl název "Hody" a pozval všechny pod hodovou máj do Němčiček (kde oslaví svoje hody právě o nadcházejícím víkendu), kde se zpívalo a tančilo na hodové zábavě, nechyběl ani obřadní tanec zavádka nebo ukázka vítání přespolní chasy.

V Poštorné v neděli věřící oslavili slavnost Božího těla mší pod otevřeným nebem  a tradičním procesí.
Monstrance a družičky. Poštorenští slavili Boží tělo procesím

Hanácké Slovácko je přechodovou oblastí mezi Slováckem a Hanou. Ačkoliv se rozkládá na poměrně velkém území a zahrnuje přes třicet obcí, stálo často na okraji zájmu etnografů. Region, který spisovatel Jan Herben označil kvůli nedostatku lesů jako „kraj beze stínu“, si však zachoval řadu projevů lidové kultury až do současnosti. Na první pohled jistě upoutají bohatě zdobené kroje. Podle jejich typu Hanácké Slovácko dále rozdělujeme na část severní a jižní.

A právě do jižní části, konkrétně do Velkých Pavlovic a Němčiček, se společně návštěvníci vypravili za kalendářními zvyky a obyčeji a s nimi spojenými písněmi, tanci, kroji, svátečními pokrmy a také za různými rukodělnými technikami, které ovládají místní řemeslníci. Poděkování patří všem účinkujícícím a všem, kteří se na tak rozsáhlém pořadu podíleli v průběhu příprav i na místě samém.

Zuzana Martinková, Lukáš Stávek

"Naša dědina"
Autorky: Jarmila Teturová, Zuzana Martinková
Odborná spolupráce a konference: Marek Šalanda
Účinkovali:
Hanáckoslovácký krúžek, Velké Pavlovice, ved. Zuzana Martinková + chasa z Velkých Pavlovic
FS Krúžek, Němčičky, ved. Kateřina Poláčková + chasa z Němčiček
chasy z Archlebova a Břeclavi
mužské sbory z Němčiček a Velkých Pavlovic
ženský sbor Darebný ženy, Velké Pavlovice, ved. Zuzana Martinková
DH Túfaranka, Šakvice, kapelník Jan Bílek
CM Vinica, Velké Pavlovice, kapelník Jan Melichar
CM Žižkovjánek, Moravský Žižkov, primáška Dorota Brůčková
DFS Žižkovjánek, Moravský Žižkov, ved. Jan Ivančic
Tetičky z Kobylí
malérečky kraslic z Archlebova - Lenka Ždánská, Marie Hrbotická
vinaři Vladimír a Martin Zborovští z Velkých Pavlovic
výrobkyně krojových součástek - Ludmila Vojtěšková ze Zaječí, Pavla Valná z Velkých Pavlovic