Někteří namítají, že je tady již vody v nádržích dost, ale to může tvrdit jen ten, kdo nerozeznává funkci mokřadu se záchytnými tůněmi a velkou otevřenou plochou vodní masy uzavřenou v betonu (vybudováním nádrží došlo k zániku vhodných životních podmínek pro bohatá společenstva mokřadních živočichů).

Plavecká štafeta seniorů přes La Manche: senioři z teplického SenSen klubu Zvonkohra.
Senioři plavali štafetu přes La Manche. Zdolali sedm a půl tisíce kilometrů

Jsem ráda, že zvítězil zdravý rozum a projekt se zrealizoval. Přiložené fotografie dokumentují stav těsně po dokončení, hned v prvním období jara bude patrné bujení rákosiny a trav, a vrátí se život napříč živočišnou říší…..

Prvotní myšlenku jsme získali od pana Josefa Martiško, který zpracoval návrh k tomuto zaniklému kousku údolní nivy řeky Dyje, tak si dovolím pozdravit „tam nahoru“, protože se výsledku bohužel pan Josef nedožil, a doufám, že je spokojen při pohledu na dílo.