Pavlovičtí třeťáci s třídními učitelkami Evou Drienkovou a Jitkou Řádkovou  a lektory ekocentra Trkmana vyrazili do  Chráněné krajinné oblasti Pálava v okolí Sirotčího hrádku. Díky programu Živáí zahrada se tam  na místě seznámili s tím, jak odlišné je místo, které právě prozkoumávají od pouhých pětadvacet kilometrů vzdálených Velkých Pavlovic a jejich okolí. Při vybraných aktivitách se pak děti seznámily i s odlištnostmi těchto lokalit od oblastí Bílých Karpat. Děti formou bádání objevovaly chráněné rostliny Pálavy, pomocí dalekohledů určovaly vzdálené body. Při bádání narazily na různé živočichy, zejméma zástupce hmyzí říše - zlatohlávky, kudlanku, motýly, svlečky různých motýlů. Seznámily se také s historií okolí - Sirotčí hrádek, Mušovská jezera, včetně legend vztahujících se k tomuto místu. Třešničkou na dortu bylo to, že po legendě o rytířích z křižáckých výprav se při odjezdu na parkovišti objevili jako přízrak opravdoví rytíři - křižáci. Děti si z tohoto dne odnesly spoustu poznatků z bádání a zkoumání fauny a flóry Pálavy, určitě mají spoustu získaných zkušeností pro další srovnávání odlišností i v jiných lokalitách.

Výlet pavlovických třeťáků se uskutečnil díky projektu Místní akční plán vzdělávání pro SO ORP Hustopeče Z Bílých Karpat na Pálavu a vzdělávacímu programu na témata "Živá zahrada" a "Půda". Školkám či školám projekt zajišťuje úhradu dopravy, občerstvení a  environmentálně zaměřený vzdělávací program.

Zita Dvořáková

Ekocentrum Trkmanka