Oproti předešlým hodům v Jevišovce, které se  loni kvůli coronavirové krizi mohly konat jen ve zkrácené verzi, a to pouze ve formě večerní zábavy, jsme se letos mohli pustit znovu do příprav se vším všudy. V pátek jsme společně postavili velkou máj klasickým způsobem, jak se to dělávalo dříve. V sobotu se konal dopolední průvod vesnicí, návštěva sanatoria i odpolední “dětské hodečky”. I přes vládní opatření nás neminula velká návštěvnost, počasí nám přálo, a až do svítání panovala na place pozitivní atmosféra plná tance a zpěvu. Hody se letos opravdu vydařily.

Iveta Grossová
za Jevišovskou chasu