Ačkoliv to dnes na první pohled není téměř patrné, Římský vrch  u Mušova nedaleko Pasohlávek je snad nejvýznamnějším místem v naši zemi přímo spojeným se starověkou Římskou říší. Na kopci Hradisko nad dnešní Mušovskou nádrží vodního díla Nové Mlýny na Dyji totiž archeologové již v polovině dvacátých let zachytili stopy po vojenské pevnosti římského vojska (označovanou také jako stanici nebo tábor) z konce 2. století našeho letopočtu. Základy tábora se nalézají v těsné blízkosti dnešního rekreačního zařízení.

U Hustopečí měly dostaveníčko slavné Kachny, Citroëny 2CV.
Kachny mezi mandloněmi. Do Hustopečí zavítaly legendární Citröeny

Tábor byl z vojenského hlediska umístěn na strategickém místě, které skýtalo dobrý rozhled krajinou a umožňovalo vhodné obranné postavení. Takto postavené tábory poskytovaly střežení významných obchodních cest a center barbarského osídlení. Krátkodobých římských táborů archeologové již v České republice našli na pětadvacet, nejvíce právě v okolí mušovského Hradiska. Právě soustava opevnění na tomto místě mezi všemi ostatními tábory vyniká a odlišuje se od nich svou velikostí a významem.

Bořetice slavily svoje tradiční krojované hody.
Veselo Bořetice! Chasa slavila po roce celé hody. Zvládla i bagr v cestě průvodu

Od loňského roku slavnou minulost a význam mušovského Hradiska připomíná nově otevřené návštěvnické středisko Brána do Římské říše s expozicí. Prohlédla jsem si ji právě o uplynulém víkendu, kdy mohli návštěvníci také zavítat do markomanské osady, kterou organizátoři u střediska vytvořili pro letošní muzejní noc.  Prohlédnout jsme si mohli například ukázky výzbroje a předmětů denní potřeby či odlévání bronzových předmětů. Ale také třeba svébský uzel, germánský mužský účes doložený psanými i archeologickými doklady. Díky bronzové plastice mužské hlavy právě s tímto účesem, která byla objevena na velkém kotli v královském hrobě v Mušově také víme, že tento svébský uzel vypadal vskutku důstojně.

Libuše Hošková