První prázdninovou neděli si poštorenská chasa a Slovácký krúžek Koňaré užil při letních hodcích. V sobotu chasa postavila máju, neděle začala dopoledne mší v poštorenském kostele za farníky a mládež. Odpoledne pak vyrazil průvod pro letošní stárky, sestry Fialkovy a poté následovala zábava na Rovnici. Hrála dechová hudba Pivoňka.