Za Velkými Pavlovicemi směrem na Němčičky nebo po cestě mezi Vranovicemi a Židlochovicemi i na mnoha dalších místech jižní Moravy jako by někerá pole žhnula a hoře. Už pár týdnů na nich kvetou máky seté i vlčí. A je to pohled, který  vás přiměje zpomalit a láká jít se k poli podívat kousek blíž. A současně se se zatajeným dechem dívat od obzoru k obzoru, jak se přelévají zelené a rudé vlny lány polí.

Zdroj: Miroslava Jakubčíková