Tento lovecký zámeček byl vybudován před 200 lety, jako odpočinkový prostor pro potřeby šlechty při honech, která se scházela u zámečku Randez-vous, jak samotný jeho název napovídá. Nyní zde opět zazněla hudba hostům, poprvé po sto letech. Na konci srpna se zde totiž uskutečnil úvodní koncert Lednicko-valtického hudebního festivalu. A také se zde sešli obyvatelé Valtic a rakouského Katzelsdorfu, a mnozí čestní hosté (představitelé měst Valtice, Katzelsdorf, Břeclav) a mnoho turistů. Těm všem zahrál Soubor mladých hornistů Letních kurzů Broumov a Cimbálová muzika pod vedením Petra Gablase.

Zdroj: Youtube

K dispozici bylo dobré občerstvení a víno z vinařství Plenér a Weingut Weiß z Katzelsdorfu. Celá akce se uskutečnila na základech zámečku, které v minulých letech parta nadšenců doslova vykopala ze země. Jejich představitelem je historik Daniel Lyčka, jemuž patří velké poděkování za úsilí, které věnuje tomuto památnému místu. Později také vedl komentovanou prohlídku tohoto zaniklého zámečku.

Novinkou je u torza Katzelsdorfského zámečku takzvané Okno do historie.
VIDEO: Okno do historie ukáže, jak zámeček u Valtic vypadal za Lichtenštejnů

Mezi poslední novinky patří nejen poslední stavební práce, které chrání stavbu před počasím, nové jsou také dveře mléčného sklepa, kopie zábradlí, dlažba z jurského vápence, keramická koryta do chléva, ale i vystavený 3D model zámečku a nově instalované Okno do historie od slovenského studia ARD systém. Na Slovensku je jich již několik, v ČR se jedná o úplně první instalaci. Pohled přes speciální okno umožnuje návštěvníkovi představu, jak zámeček v minulosti vypadal. Byla to skvělá akce a poděkování patří všem organizátorům a pomocníkům.

Zdroj: Youtube

Katzelsdorfský zámeček  v bodech:
- postavit jej nechal kníže Jan I. Josef z k Lichtenštejna, který panoval v letech 1805 – 1836
- stavbu započal architekt Josef Kornhäusel. V roce 1819 ji dokončil Franz Engel
- v roce 1953 odešel poslední hajný, ze stavby vznikl seník, který o tři roky později vyhořel
- v roce 1957 stavení lidé postupně rozebrali, v šedesátých letech zaniklo úplně
- o obnovu zámečku již několik let aktivně usiluje Spolek pro obnovu Katzelsdorfského zámečku, který vede historik Daniel Lyčka