Lednicko valtický areál je po zásluze známý mnoha většími i menšími stavbami rozptýlenými v krajině mezi oběma zámky. Od slavných Tří grácií či Apollonova chrámu po Janohrad nebo valtický Belveder. Díky úsilí nadšenců z Valtic si můžete prohlédnout alespoň základy i jedné ze zaniklých lichtenštejnských staveb.

Z přechodu Pálavy na konci roku.
Nad pálavskými zříceninami majestátně pluli oblohou orli

Když vyrazíte z Poštorné do Bořího lesa a dál takzvanou vojenskou cestou dostanete se po asi deseti kilometrech k někdejšímu Katzelsdrofskému zámečku. Ten nechal v druhém desetileté 19. století postavit tehdejší kníže Jan I. Josef z Lichtenštejnu a sloužil jako lovecký zámeček s myslivnou.  Zanikl koncem padesátých let minulého století kvůli devastaci a zejména blízkosti státní hranice, která se po roce 1948 změnila v přísně střeženou železnou oponu. Základy zámku museli nadšenci usilující o obnovu zámku doslova vykopat zpod téměř půlmetrových nánosů zeminy.

Procházka zasněženým krajem pod Pálavou.
Krajina jak kresby starých mistrů. Zimní krásu ukazuje Pálava i Boleradice

Pokud budete mít ještě čas a chuť na další procházku, můžete od zámečku pokračovat k Valticím, zastavit se u Kolonády na Reistně a obdivovat výhledy do kraje až k Mikulovu, projít centrem města, alespoň zdálky se podívat na opravený zámeček Belvedér a pak se vydat ke kapli sv. Huberta a zpět do Břeclavi.