Boleradice jsou rodištěm autora velkého vyřezávaného betléma Antonína Krmíčka, který je celoročně vystaven na radnici, před lety se zde konala i celostátní výstava betlémů, takže asi nebylo daleko k nápadu uspořádat znovu velkou výstavu? 

Ano zní to logicky ale tak to nebylo. Uspořádat vánoční výstavu betlémů mě napadlo překvapivě uprostřed horkého léta. To jsem byla na dovolené v Jindřichově Hradci a navštívila místní muzeum, kde se nachází známé Krýzovy jesličky, největší mechanický lidový betlém na světě. Při prohlídce vás zavřou do větší místnosti, zhasnou světlo, začnou hrát vánoční koledy a postupně se začnou rozsvěcovat světýlka a pohybovat figurky. Rázem se přenesete do vánoční atmosféry a v tu chvíli mne napadlo uspořádat výstavu betlémů u nás v Boleradicích. 

Kdo vám pomáchal s výstavou a jaké betlémy byly k vidění? 

Společně s knihovnicí Danou Veselou jsme oslovily jsme místní občany, aby nám zapůjčili svoje betlémy. Jako základ výstavy jsme měly zhruba deset vlastních domácích betlémů a jeden velký vyřezávaný betlém pana Antonína Krmíčka. Obavy, zda budeme mít co vystavovat, byly úplně zbytečné. Hned po výzvě, týden před výstavou, nám začali lidé přinášet svoje staré i novější betlémy. Celkem se jich sešlo téměř sedmdesát z různých materiálů. Nejvíce bylo papírových, vystřihovaných, dále figurkových ze sádry, dřeva, šustí, vosku, keramiky a také paličkované. Co se týče autorů betlémů, tak to byla přehlídka známých jmen jako je Josef Lada, Mikoláš Aleš, Marie Fischerová-Kvěchová, Josef Wenig a největší počet byl skládacích papírových betlémů od Vojtěcha Kubašty s motivy Prahy a dalších měst. Unikátním byl pečený perníkový betlém. Výstavu ještě doplnily pohlednice a fotografie betlémů z brněnských a pražských kostelů, známých muzeí ze sbírek Moniky Hanikové, Marty Korábové a Dany Veselé. 

Na některých betlémech bylo vidět doslova, že jsou “rodinným stříbrem”. Některé starší pamatují jistě několik generací dětských rozzářených očí.  

Nejvíce si vážíme těch domácích zhotovených místními občany. Nejznámějším je samozřejmě betlém řezbáře Antonína Krmíčka. Na výstavu nám zapůjčil další betlém i jeho vnuk. Nevím, který betlém mohl být nejstarší. Ale ten po mojí babičce má nejméně šedesát let. Byly tam i další, některé určitě i z první republiky. 

Jací přišli návštěvníci a ohlasy na výstavu?  

Výstavu jsme naplánovaly na sobotu při příležitosti konání vánočního jarmarku v Boleradicích. Návštěvnost ale předčila naše očekávání. V sobotu odpoledne přišlo více jak sto návštěvníků a v neděli dopoledne ještě další desítky. Přála bych vám vidět ty zvědavé dětské oči nebo slyšet vzpomínání starších na svoje dětství, na Vánoce svého mládí, kdo co jak vyráběl, jaké bývaly vánoční zvyky. To nás moc potěšilo a udělalo radost.  

Děkuji za rozhovor a přeji vám krásný advent a šťastné a veselé Vánoce. 

Jiří Janda