Také jsme měli členskou schůzi, které se zúčastnilo 235 našich členů, listopadové členské schůze se zúčastnil rekordní počet 251 členů. Na Floře Olomouc jsme nakoupili nejen kvítka do truhlíků, ale i stromky a další zahradnické potřeby. Čapí hnízdo při květnové návštěvě nás překvapilo rozlohou, úpravou, zvířaty.

V červnu bylo naším cílem muzeum Kobylí, větrný Bukovanský mlýn, Sonnentor Čejkovice, výrobna čajů. Výlet prarodičů s vnoučaty byl do zábavného centra Vida Brno, děti byly nadšeny. Při návštěvě Retromuzea v Dolních Heršpicích jsme zavzpomínali nad předměty, které jsme také užívali, nebo naši rodiče, prarodiče.

Ve hvězdárně Brně nám byl promítnut film „Jižní Morava“ se všemi skvosty, kterými jižní Morava oplývá. Při naší návštěvě vile Tugenhat jsme žasli nad technickým vybavením. Posledním výlet v roce 2019 byla návštěva vánoční Olomouce. Naše oblíbená aktivita je návštěva termálních lázní, ať již Dunajská Streda, Mošoň, Györ.

V dubnu si 65 našich členů užívalo týdenní pobyt v hotelu Harmonia Piešťany. Zúčastnili jsme se mezinárodního seniorského tábora, který letos organizovalo město Benátky v Poděbradech.

Z kulturních akcí to byly Divadlo Boleradice, Šmardovo sousedské divadlo a Den sociálních služeb.

Také pro své členy máme od září každou třetí a čtvrtou středu v měsíci cvičení v krytém bazénu. Cvičení v tělocvičně, cyklistické a turistické vycházky. Letos nově přibyla nová aktivita jóga pro seniory.

Zpracovali jsme několik projektů, úspěšní jsme byli u Jihomoravského kraje na rehabilitační a rekondiční cvičení, které realizujeme v lázních Lednice. Procedury byly hrazeny Městem Hustopeče a dalšími obcemi.

Na závěr chci poděkovat všem členům za jejich práci, kterou dělají ve svém volném čase a zcela zdarma. Také starostkám a starostům, odkud jsou naši členové i Jihomoravskému kraji za podporu.

Bohumila Defeldová