Výsledky školního kola žáků kvarty zařadily naši školu mezi TOP 30 nejúspěšnějších škol v ČR. Jakub Slaný postoupil do celostátního kola jako vítěz krajského kola a v písemném testu, který obsahoval otázky z ekonomie a finanční gramotnosti, projevil svoji schopnost samostatně ekonomicky uvažovat a vyvodit závěry na základě ekonomických pojmů a principů.

V pátek 21. dubna obhajoval tým kvarty (M. Brehler, J. Slaný, E. Ebachová, J. Fojtík, M. Blinka) svoji prezentaci zadaného úkolu krajského kola a odpovídal na ekonomické otázky komise složené se zástupců MF ČR, MŠMT, z Institutu pro další vzdělávání Metodica a EFPA ČR. Obhajoba probíhala online a žáci byli pochváleni za výbornou týmovou spolupráci a odpovědi z oboru finanční gramotnosti. Po sečtení bodů za prezentaci, obhajobu a odpovědi na otázky chyběly týmu pouze 4 body k vítězství a postupu do celostátního kola FG.

Slavnostní finále EO kat. ZŠ/NG se konalo 15. května v Brně na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity a organizátoři (INEV, ČNB, MUNI ECON) připravili pro žáky a koordinátory bohatý program přednášek a networkingových aktivit. V krajském kole Soutěže Finanční gramotnost získal tým kvarty 2. místo.

Prezentující tým, žáci kvarty a ostatní respondenti dotazníkového šetření k rodinnému rozpočtu zaslouží velké poděkování za aktivní přístup ke zpracování náročného úkolu krajského kola. Věříme, že nabyté znalosti z ekonomie a finanční gramotnosti využijí žáci v dalších soutěžích a v praktickém životě.