Procházka poděl řeky Dyje, pod novymi i starými mosty, ale také kusem příměstské přírody, kudy má vést budoucí obchvat města nabízí mnoho zajímavého. Ať už se vám líbí kapky vody z tajícího sněhu na větvích a listech, malebné pohledy zapadajícho slunce nad mostem nebo jen pohled na vlak spěchající do Vídně. Podívejte se do naší galerie.