Středobodem celého parku bude tzv. Rennerova růže. Na přelomu tisíciletí byla před demolicí převezena z prezidentova rodného domu a vysazena do vídeňské Volksgarten, naproti rakouskému parlamentu. Nyní se tedy její část symbolicky vrátí zpět do Dolních Dunajovic, do Parku Dr. Karla Rennera. Dolní Dunajovice v úzké spolupráci s Rakousko-českou společností letos chystaly  slavnostní pojmenování a otevření zrekonstruovaného parku. Mělo se konat 12. prosince za účasti významných hostů z České republiky i z Rakouska. Celá akce však musela být kvůli opatřením souvisejícím s pandemií koronaviru přesunuta do roku 2021.

Dolní Dunajovice se k Rennerovu odkazu trvale hlásí. Na místě jeho rodného domu dnes stojí multifunkční Dům Dr. Karla Rennera – Fórum pro česko-rakouský dialog, kde je umístěna část hmoty původního domu s Rennerovou pamětní deskou. Obec udržuje také kontakty s „Dr. Karl Renner – Museum für Zeitgeschichte“ v rakouském městě Gloggnitz a též dlouhodobě spolupracuje s Rakousko-českou společností.

Karl Renner se narodil jako sedmnácté dítě ve vinařské rodině Matthiase a Marie Rennerových. V obci prožil šťastné dětství a na zdejší škole získal také své první vzdělání. Ve studiu pokračoval na gymnáziu v Mikulově, kde v roce 1889 úspěšně odmaturoval. Na studiích ve Vídni se začal zajímat o politiku a brzy se stal členem sociální demokracie. V roce 1907 byl zvolen do poslanecké sněmovny a díky sociálním tématům se stal jedním z nejpopulárnějších rakouských politiků. Po rozpadu monarchie na podzim 1918 se stal kancléřem nového státu Německé Rakousko, po neúspěšném jednání o poválečném uspořádání země se však z vrcholné politiky postupně stáhl. Ve třicátých letech se jako předseda Národní rady na čas do vysoké politiky vrátil. Aktivně se zapojil také do obnovy Rakouska po druhé světové válce, když se stal nejprve kancléřem a na podzim 1945 byl zvolen prezidentem Rakouska. V úřadu setrval pět let. Prosazoval zásady demokracie, bojoval za dodržování lidských práv, spolupracoval s OSN a zasazoval se také o obnovení naprosté suverenity Rakouska. Karl Renner zemřel 31. prosince 1950.