I přes nepříznivou situaci jsme se nenechali odradit a pouze v rámci naší přípravné třídy jsme si uspořádali karneval. S dětmi právě probíráme téma „Masopust“ a tradice s ním spojené. V rámci omezených možností si děti zasoutěžily, pobavily se a také odměnily. Karnevalové veselí nám všem přišlo k duhu.

Také ve ve školce byl v komorním stylu, neboť nemůžeme do tělocvičny. V Přesto si pan učitelky připravily pro děti program do tříd. Maminky je hned ráno oblékly do masek a ve třídě na ně čekalo plno zajímavých soutěží a tanečních her. Přehlídkou masek a sladkou odměnou jsme ukončili maškarní rej masek. Snad v příštím roce se na nás štěstí usměje a mi budeme masopust oslavit, tak jak jsme byli zvyklí.

 Michaela Urbánková, Jana Janoušková

MŠ a ZŠ Rakvice