Na jaře minulého roku vypukla nečekaná koronavirová krize. Byli jsme požádáni vedením města o dovoz dezinfekce, pro kterou se jelo s naším novým dopravním automobilem do Čepra Šlapanov. Dovezlo se tisíc litrů dezinfekce, která byla dále pracovníky města distribuována pro potřeby našich občanů. 

V létě jsme se konala tradiční soutěži v požárním sportu na fotbalovém hřišti na Šlajsi. Náš sbor byl jeden z mála, který se rozhodl uspořádat tuto soutěž a byli jsme první v soutěži, která otevírala Břeclavskou hasičskou ligu. Je nutno podotknout, že ještě v červnu bylo uspořádání této soutěže ve hvězdách a ve velice krátkém čase se nám podařilo soutěž zrealizovat. Tímto bych rád poděkoval všem našim členům, kteří za uspořádáním soutěže stáli a vám všem, návštěvníkům, kteří jste nás přišli podpořit svou účastí. Jen doufám, že rok 2021 nám nepřinese nějaké to překvapení a potkáme se na dalším ročníku. Vždyť ta naše soutěž sem do Lanžhota neodmyslitelně patří. Přes léto jsme uspořádali ve spolupráci s fotbalisty i několik ukázek techniky pro děti z příměstských táborů.

Celý rok se taky staráme o techniku a prostředky, které používáme při zásazích. Musíme s touto technikou a prostředky cvičit a zdokonalovat se i po teoretické stránce. Proto proběhlo v průběhu roku několik výcviků a samozřejmě i zásahů. O zásazích vás informujeme na našich Facebookových stránkách.

Zde je dobře vidět, že to zdaleka nejsou jen požáry s čím se hasiči potýkají při zásazích, a proto vzhledem k tomu, že je dost zásahů na odstranění stromu, jsme tento rok vyslali další dva členy jednotky na kurz práce s motorovou pilou do hasičského zařízení Tišnov. Děkuji všem členům sboru a jednotky sboru za jejich obětavou práci.

Co dodat na závěr. Držme se v této těžké době a těšme se ze zdraví a zdraví našich blízkých i v roce 2021. Děkuji vám všem, kdo nás podporujete a fandíte nám.                                                                                                       

Tomáš Bača

starosta SDH Lanžhot