Velké jsou asi jako kos, pestré skoro jako kolibřík. Tak pozná i člověk ornitologie neznalý jednoho z nejzářivějších volně žijících ptáků v naší krajině. Vlhy pestré se už většinou vydaly na svou každoroční cestu na jih, ale na jaře se na ně můžeme i na jižní Moravě těšit opět. Jižní a jihozápadní Moravu si totiž vlhy od poloviny osmdesátých let oblíbily, v České republice je to jediný region, kde hnízdí pravidelně. Podle ornitologů navíc vlh v kraji přibývá, zatímco v polovině osmdesátých let to byly jednotlivé páry, v posledních patnácti letech se jejich počty pohybují až ve stovkách. Vlhy hnízdí zpravidla v koloniích, budují si nory v písčitých nebo hlinitých stěnách. Živí se hmyzem, který loví za letu.