Už druhým rokem v oblasti pod Břeclaví přes soutok řek Moravy a Dyje až po Hodonín, v evropsky významné lokalitě Soutok-Podluží, monitorujeme výskyt čolka dunajského. Jedná se o ocasatého obojživelníka, který patří do skupiny velkých čolků a v České republice je rozšířen v nejjižnější části Moravy. Monitoring zahrnuje vždy minimálně deseti vybraných lokalit, kde v průběhu roku sledujeme, zda se na lokalitě vyskytují dospělci a v létě i jejich larvy, abychom potvrdili, zde se tam čolci rozmnožují a také se sleduje stav dané lokality. Při monitoringu samozřejmě zaznamenáváme i výskyt jiných obojživelníků a dalších vzácných druhů. Monitoring provádí Agentura ochrany přírody a krajiny, která je organizací spadající pod Ministerstvo životního prostředí.

Filip Šálek