Areál, sklady, laboratoř, lahvovací linku, kalolis i čištění sudů si mohli prohlédnout lidé v areálu BS vinařské potřeby ve Velkých Bílovicích v uplynulých dvou dnech. Kromě exkurze v nejrůznějších odděleních firmy se mohli návštěvníci seznámit s celou řadou nových vybavení / technologií a projektů, které BS vinařské potřeby zavádí v souvislosti s udržitelností. Firma například provozuje fotovoltaickou elektrárnu, zabývá se sběrem dešťové vody nebo zpracovává kvasničné kaly.

Samosběr jahod v Šakvicích.
Samosběr jahod 2024: Je jich méně a hůř dozrávají. Lidé si ale pochvalují chuť

Fotovoltaická elektrárna je v provozu od června 2020. „V současné době dokončujeme její rozšíření. Celkově se tak dostaneme na výrobu téměř 100 MWh ročně, což se prakticky rovná naší spotřebě,“ uvedl Miloš Balga, jednatel BS vinařské potřeby. Výroba v průběhu roku je ale nerovnoměrná. „V létě produkujeme více, než spotřebujeme. Proto plánujeme, že hned jak to legislativa umožní, nabídneme přebytečnou energii za symbolický poplatek potřebným organizacím.“ V přípravách je také projekt budování dobíjecí stanice na elektromobily a pořízení prvních elektrovozů.

„Vyřešili jsme zateplení budovy F a dosáhli tak snížení spotřeby plynu k vytápění o téměř dvě třetiny.“

Firma zároveň hledá i způsoby, jak spotřebu elektrické energie snižovat. Díky výměně svítidel za úsporné LED osvětlení ušetří asi 25 MWh ročně. Investuje se také do zateplení budov. „Vyřešili jsme zateplení budovy F a dosáhli tak snížení spotřeby plynu k vytápění o téměř dvě třetiny. V další fázi tak plánujeme zateplení další budovy a v návaznosti na to i výměnu současných plynových kotlů za tepelná čerpadla,“ potvrdil Balga.

V novém režimu pracuje firma i s dešťovou vodou. Ze střech všech budov se voda sbírá a svádí do rybníka. „Jde o vodu, která se tak nedostává do kanalizace a odlehčuje ji i čističku odpadních vod. Celkem se jedná o asi 3500 krychlových metrů vody.“

Senátoři a petiční výbor diskutovali o CHKO Soutok v Lanžhotu
Senátoři a petiční výbor diskutovali o CHKO Soutok v Lanžhotu

Dlouhodobě se v BS vinařské potřeby zpracovávají kvasničné kaly. Plachetkový kalolis funguje na principu zachycování nečistot. Nově se firma zabývá také otázkou, jak tyto kaly využívat. „Chceme vyvinout hnojivo s použitím kvasnic, spolupracujeme na tom s Mendelovou univerzitou v Brně, která má i specializaci na vinařství a vinohradnictví. Inspirací je nám náš právě dokončovaný projekt, v jehož rámci jsme řešili a registrovali hnojivo z kompostu vzniklého z odpadů z vinařství,“ doplnil Miloš Balga.

Již uskutečněné projekty spojené s výstavbou fotovoltaické elektrárny, zateplení budovy a výměny osvětlení si vyžádaly investice ve výši asi 8 milionů korun. Na další investice BS vinařské potřeby plánuje vynaložit více než 10 mil. Kč. Částečně budou pokryty z dotací.