* 9. srpna 1923, Jiříkovice
+ 22. června 2015, Hustopeče

Po základní vojenské službě začal roku 1953 působit v Kloboukách u Brna. Poté byl farářem v Českém Rudolci, Lukách nad Jihlavou, Hustopečích u Brna, administrátor excurrendo v Kurdějově. V letech 1988–2008 byl děkanem hustopečského děkanátu. Zasloužil se o výstavbu nového kostela v Hustopečích.

Roku 2000 mu papež Jan Pavel II. udělil titul Kaplana Jeho Svatosti s právem užívat titul monsignore. Roku 2007 získal za obětavou kněžskou službu od biskupa Vojtěcha Cikrleho medaili sv. Petra a Pavla a roku 2013 medaili sv. Cyrila a Metoděje.

Bývalému dlouholetému děkanovi Václavu Fišerovi popřál k devadesátinám i starosta Hustopečí Luboš Kuchynka.
Bývalý hustopečský děkan Fišer oslavil devadesátku

Zemřel 22. června 2015 v Hustopečích. Pohřben je v kněžské hrobce ve farnosti Hustopeče.