Perníčky jsme prodali a získali tak výtěžek v hodnotě 3.500,- Kč. Peníze jsme poslali stejně tak jako v minulém roce humanitární organizaci Lékaři bez hranic, která poskytuje zdravotnickou a humanitární pomoc v konfliktních oblastech, po přírodních katastrofách a při epidemiích ve více než 70 zemích světa. Organizace je financována především soukromými dárci, nikoliv státy a mezinárodními institucemi.

Laura Pilarčíková